Třída 3.c
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 3.C.jpg

Co se učíme?

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování výrazů I like...., I don´t like ..... . Děti písemnou formou se vyjadřovaly co mají rády a co ne. Pro tuto práci děti dostaly pracovní listy Extension activity 3, které si vzaly domů k nahlédnutí a procvičení. V další části hodiny jsme procvičovali otázku Do you like .... ? K tomu…
Dnes jsme procvičovali výrazy I like ( lemonade ) a I don´t like ( coffee ) ústní i písemnou formou. Poslech písničky na straně 25, zpívání a procvičování slovní zásoby. Věty napsané v sešitě si procvičujeme ještě za domácí úkol. 
Z žáčky jsme se nejdříve v novém roce hezky přivítali. Povídali jsme si o Vánocích. Poté jsme pustili do opakování slovní zásoby, která se týkala jídla. Společně jsme si přečetli příběh story a několikrát si ho s maňásky zahráli. Procvičovali jsme v něm otázku Do you like ...? Zazpívali jsme si písničku song, ve které jsme…