Třída 3.a
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 3.A.jpg

Co se učíme?

Dnes jsme si v kruhu zopakovali slovíčka z lekce 3 I´m hungry a naučili jsme se šest nových slovíček nápojů, které jsme si procvičili v písničce I don't like coffee. Potom jsme si zkontrolovali domácí úkol na pracovním listu a vyplnili si druhou stránku I like nebo I don't like. Nakonec děti očíslovaly podle diktátu obrázky…
Dnes jsme si na hodině zopakovali slovíčka z lekce 3 pomocí kartiček, ptali jsme se jeden druhého, co máme rádi (Do you like ...?) a kartičky jsme si řadili podle písničky Helping mum. Slovíčka si mohou děti zopakovat na internetu i v této hře. Potom jsme pracovali se sešitem - napsali jsme si dvě nové vazby…
V hodině jsme se opět pustili do zvířátek, zahráli jsme si pantomymu. Poté jsme si prošli příběh story a žáci ho několikrát přehráli s maňásky. V příběhu se nám objevila věta: I can see/I can´t see, kterou jsme si procvičovali v učebnici na str. 10, na pracovních listech a na kartičkách s obrázky zvířátek.