Třída 1.a
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 2A.jpg

Co se učíme?

V hodině jsme se opět pustili do zvířátek, zahráli jsme si pantomymu. Poté jsme si prošli příběh story a žáci ho několikrát přehráli s maňásky. V příběhu se nám objevila věta: I can see/I can´t see, kterou jsme si procvičovali v učebnici na str. 10, na pracovních listech a na kartičkách s obrázky zvířátek.
Dnes jsme se pustili do zvířátek. Zahráli jsme si s nimi pexeso. Poslechli si zvuky zvířátek a podle toho je na pracovním listu kroužkovali. Naučili jsme se písničku song. Také jsme se naučili slova běhat, létat a lézt a při pantomimě je používali u jednotlivých zvířátek. Do sešitu jsme si nalepili a doplnili slovíčka - za…
V dnešní hodině jsme opět opakovali známé věci z loňského roku. Zazpívali jsme si pár písniček na oživení slovní zásoby. Každý dostal několik obrázků, které zná a měl říci, co je na nich. Také jsme soutěžili na skupiny, kdy zástupce z každé skupiny musel co nejrychleji najít zadaný obrázek.