Třída 7.a
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 7.A.jpg

Archiv třídy

16.11. navštívili žáci šestých tříd Cukrovar Dobrovice. Měli jsme možnost nahlédnout do přímého procesu výroby cukru, ochotní zaměstnanci nám přiblížili vše, co se týká zpracování cukrové řepy, mohli jsme ochutnat co se z řepy vyrábí nebo jsme si v muzeu mohli vyzkoušet několik strojů, které dříve sloužily k obdělávání polí s řepou.

Odvolané hodiny  (02.11.2017)

Dne 6.11. odpadá 5. a 6. vyučovací hodina. Vyučování končí v 11.40.

Kohezní program  (01.11.2017)

Ve dnech 23. a 24.10. se naše třída zúčastnila programu: Vítejte šesťáci. Program se zaměřil na aktivity spojené s upevňováním kolektivu, práce ve třídě. Hráli jsme hry, povídali si, objednali si pizzu a vyzkoušeli si spaní ve spacáku v tělocvičně.