Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

  • 02
  • pripravka
ZŠ a MŠ Santoška
16.11. navštívili žáci šestých tříd Cukrovar Dobrovice. Měli jsme možnost nahlédnout do přímého procesu výroby cukru, ochotní zaměstnanci nám přiblížili vše, co se týká zpracování cukrové řepy, mohli jsme ochutnat co se z řepy vyrábí nebo jsme si v muzeu mohli vyzkoušet několik strojů, které dříve sloužily k obdělávání polí s řepou.
V rámci zakončení projektu Bezpečné cesty do školy, jehož cílem bylo především zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí naší školy, došlo k předání finální dopravní studie zástupci MČ P5 panu místostarostovi Mgr. V. Śollemu a škole. Dalším krokem bude jednání s MHMP ohledně realizace. Děkujeme celému realizačnímu týmu - zástupci rodičů panu Pavlíčkovi, zapojeným pedagogům i žákům,…

Kohezní program - 7.A

Publikováno 16.11.2017, v kategorii Aktuálně ze třídy
7. A se tento týden zúčastnila kohezního programu SPANÍ VE ŠKOLE aneb MY TO ZVLÁDNEME. Všichni se zapojili do programu a společně zvládli všechny zadané úkoly a hry. Podívejte se sami :). 

Návštěva Rudolfina

Publikováno 16.11.2017, v kategorii Aktuálně ze třídy
Ve středu 15.11. navštívili žáci z 2.AC a 3.AB koncert v Rudolfinu. Slyšeli jsme hoboje a fagoty. Na závěr si žáci zahráli společně s orchestrem na malé fagoty vyrobené z brček. 

Bovýsek ve škole

Publikováno 14.11.2017, v kategorii Školní akce
V rámci projektu Ovoce do škol zavítal plyšový kamarád Bovýsek do naší školy. Bovýsek s sebou přinesl nejenom zábavný hádankový kvíz, ale i odměnu pro děti za správné řešení. Cílem celého projektu je podporovat zdravou výživu, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny a celkově zlepšit zdravotní stav mladé populace. Žáci 1. stupně základních škol dostávají v rámci…
V pátek jsme již podruhé navštívili Ústav chemických procesů v Praze. Žáci se dozvěděli něco málo o hustotě, složení látek a chemických reakcích. Příští rok nabyté znalosti jistě využijí. 

Poslední fotky z fotogalerie