Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

  • 02
  • pripravka
ZŠ a MŠ Santoška

Šesťáci v Rudolfinu

Publikováno 16.04.2018, v kategorii Archiv třídy
V pátek 6. 4.2018 si šesťáci užili s ostatními žáky II. stupně vzdělávací film, jako každoročně se zeměpisnou tématikou, tentokrát o Barmě. A poté navštívili nádherný novorenesanční Dům umělců - Rudolfinum, sídlo České filharmonie a Galerie Rudolfinum. Dozvěděli se, že tato budova vděčí za svůj vznik finančnímu domu České spořitelny. Tento nejstarší peněžní ústav v Praze…

Stanice přírodovědců

Publikováno 11.04.2018, v kategorii Archiv třídy
Sedmáci dnes navštívili stanici přírodovědců, která se nachází na velmi pěkném místě v parku Sacré coeur. Dozvěděli jsme se mnoho informací o vačnatcích, ropuchách, krokodýlech, hadech a jiných živočiších, které se nám budou hodit do výuky. Sovu pálenou za sovici sněžní už nikdy nezaměníme. 

Planeta 3000 a procházka na Petřín

Publikováno 06.04.2018, v kategorii Archiv třídy
Dlouho plánovaná akce se vydařila. Před osmou hodinou jsme vyjeli do centra Prahy na zhlédnutí dokumentárního filmu Planeta 3000, tentokrát o Barmě. Dozvěděli jsme se o místních obyvatelích, jejich kultuře, jídlu, tradicích i vzdělání. Po skončení filmu jsme se vydali procházkou na Petřín. Cestou jsme prošli kolem Národního divadla, přes most Legií jsme se dostali na…
Vážení rodiče, od 3. dubna 2018 je pro Vás a Vaše děti ( prozatím pro II. stupeň) zpřístupněna nová webová aplikace – elektronická žákovská knížka, která Vám umožní získat informace o klasifikaci, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. kdykoli prostřednictvím…
V úterý 27. března vyjela 9. třída na exkurzi do firmy ZEVO Praha - Malešice, která se zabývá spalováním komunálního odpadu. Úvodem byli žáci pomocí instruktážního filmu seznámeni s účelem a provozováním spalovny. Poté absolvovali prohlídku celého provozu. Ověřili si, že tento způsob likvidace odpadu je nejen ekologický, ale že umožňuje i výrobu energie pro ohřev…

Divadlo D21

Publikováno 23.03.2018, v kategorii Archiv třídy
Ve čtvrtek 22. 3. se žáci 7. A, 8. B a 9. třídy zúčastnili divadelního představení s názvem Trnová koruna Karla Havlíčka Borovského. Dozvěděli jsme se o neveselém životě K. H. Borovského i o tehdejší nelehké době. Po představení následoval workshop, na kterém každý mohl vyjádřit své názory a společně se s ostatními podělit o své…

Poslední fotky z fotogalerie